Netwerk Samen voor Goud

Netwerk Samen voor Goud Netwerk Samen voor Goud Sinds Jasper Janssen en Maurice de Korne Samen voor Goud hebben opgericht, hebben ze het zo druk dat ze nauwelijks aan hun andere vrijwilligerswerk toekomen. Jasper is nog bestuurslid van het Swanenburgshofje, Maurice werkt nog als maatschappelijk werker bij Stichting House of Hope in Rotterdam Zuid, maar de meeste tijd gaat toch naar het Netwerk Samen voor Goud, geven ze besmuikt lachend toe. Ik wil ze interviewen over vrijwilligerswerk omdat Samen voor Goud heel wat weet los te maken bij jongeren. Jasper en Maurice hebben Samen voor Goud opgericht als uitvloeisel van hun studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Maurice liep stage bij Tijdvoor Actie, een landelijk netwerk van jongeren die zich bekommeren om de mensen om hun heen en daadwerkelijk willen helpen. De beide jongens wonen in Gouda en omdat de doelstelling van Tijd voor Actie hen enorm aansprak, richtten zij in maart 2016 de lokale stichting Samen voor Goud op met als doel ook in Gouda jongeren te motiveren om zich in te zetten voor de samenleving. En met succes! Waar het veel organisaties niet lukt om jongeren enthousiast te krijgen voor vrijwilligerswerk heeft Samen voor Goud in korte tijd toch zo'n 60 jongeren in hun bestand en hebben ze 167 volgers op Face-book. En die aantallen nemen alleen maar toe. Hoe doen ze dat? Samen voor Goud maakt veel gebruik van social media; Facebook en twitter. Veel gaat via-via. Een echte klapper was hun presentatie bij de studentenvereniging van de Driestar. "We hadden verwacht daar wel een paar mensen vandaan te halen, maar de hele studentenvereniging meldde zich aan. En dat geeft enorm veel energie", vertellen de jongens. "Het idee achter Samen voor Goud is dat in de moderne samenleving mensen erg individualistisch zijn, iedereen gaat voor zichzelf en er is weinig zorg en aandacht voor de medemens. Dat willen we met Samen voor Goud doorbreken. Mensen die zich aanmelden willen zich inzetten voor hun medemens". Soms is dat boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, een andere keer is het iets leuks doen met een meisje dat een terminaal zieke vader heeft en ontspanning nodig heeft. Opvallend is dat ze nadrukkelijk het woord vrijwilligerswerk vermijden. Die term roept niet veel enthousiasme op, terwijl de meeste jongeren echt graag iets doen voor hun buren, voor een vereniging of voor een goed doel, maar het moet bij hun passen. Jasper en Maurice benaderen jongeren dan ook niet met een hulpvraag, maar met de vraag: waar ben je goed in, wat kan je en hoe wil je je inzetten voor anderen? "We zoeken de drijfveren bij jongeren en daar vinden we altijd wel wat bij. Wij zijn daarin anders dan de traditionele vrijwilligersorganisaties, die hebben veel hulpvragen en zoeken daar de vrijwilligers bij. Wij doen het andersom. We zoeken de kwaliteiten van mensen die ze willen inzetten en vinden daar de vraag bij. En elke keer als dat lukt, geeft dat een enorme voldoening. Wij kunnen zo echt iets betekenen voor anderen en werken aan een betere wereld. Dat is echt geweldig". “We zoeken de drijfveren bij jongeren en daar vinden we altijd wel wat bij. Deel deze verhalen en inspireer anderen om ook te helpen! Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Forward

Lees het verhaal

Geïnspireerd...?

Meld je aan

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen