Direct naar de inhoud van deze pagina

Privacy statement

Op deze pagina is het privacy statement van NLvoorelkaar beschreven. NLvoorelkaar is de overkoepelende, landelijke website van een netwerk van lokale websites voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet en burenhulp. Goudvoorelkaar.nl behoort tot dit netwerk. Een overzicht van de gelieerde websites is te vinden op NLvoorelkaar/familie.

Voor NLvoorelkaar is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Gelet op de aard van de dienstverlening is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat er kennis genomen wordt van het privacy statement.


Verwerking van persoonsgegevens

NLvoorelkaar verwerkt persoonsgegevens van hulpvragers en hulpaanbieders wanneer deze contact hebben met NLvoorelkaar. Wanneer een hulpvrager een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door NLvoorelkaar en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) hulpaanbieders worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de koppeling met een potentiële hulpvrager te maken. NLvoorelkaar kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers NLvoorelkaar kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan partner-websites indien wij menen dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening & hulpverlening (zoals onder andere: de vrijwillige en/of betaalde hulpverlening tussen Gebruikers mogelijk maken) en voor het aanbieden van de website.


Referenties

Op de websites van NLvoorelkaar wordt aan hulpvragers de mogelijkheid geboden om hulpaanbieders te beoordelen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten. NLvoorelkaar kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende referenties niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een hulpaanbieder een niet relevante of beledigende referentie aantreft kan de hulpaanbieder verzoeken om de beoordeling te verwijderen. NLvoorelkaar zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.


Cookies

Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De websites van NLvoorelkaar maken gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt om onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.


Beveiliging gegevens

NLvoorelkaar maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.


NLvoorelkaar in samenwerking met andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. NLvoorelkaar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die wordt bezocht.


Wijzigingen

NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check deze daarom regelmatig voor het privacy statement.

Vragen?

Mochten er vragen zijn over het privacy statement van NLvoorelkaar, kan er contact worden opgenomen via info@nlvoorelkaar.nl.