Direct naar de inhoud van deze pagina

Tips vrijwilligers

Wanneer u een bezoek brengt aan www.goudvoorelkaar.nl worden uw gegevens en privacy door Goudvoorelkaar beschermd en gewaarborgd (lees meer hierover in het privacy statement). Zelf kunt u ook uw steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door de regels voor veilig internetten te hanteren: verander regelmatig uw wachtwoord, let er op dat u uitlogt wanneer u gebruikt maakt van een openbare computer en gebruik de laatste versie van een internetbrowser. Meer tips kunt u vinden op http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/

Tips vrijwilligers bij reageren op individuele vragen

Wanneer u via Goudvoorelkaar.nl contact hebt gelegd met een persoon die een vraag stelt, is het verstandig een kennismakingsgesprek te maken om te kijken of het klikt. Ook hier is bewust omgaan met uw veiligheid van belang. Goudvoorelkaar heeft voor u de volgende tips opgesteld die u als richtlijn kunt hanteren:

Tip 1: Wilt u liever niet gelijk bij iemand thuis afspreken bij een eerste kennismaking? Spreek dan af in een openbare gelegenheid zoals de bibliotheek, of een café in de buurt.

Tip 2: Vraag uw contact om een wettig legitimatiebewijs en controleer dit. Een eerlijk persoon zal hier geen moeite mee hebben.

Tip 3: Vertrouw op uw gevoel. Wat voor gevoel wekt de persoon in u op? Wat maakt dat u zich zo voelt? Wilt u met deze persoon een persoonlijke band opbouwen?

Tip 4: Maak tijdens het kennismakingsgesprek duidelijke afspraken over het vrijwilligerswerk of hulp die geboden wordt, de manier van omgaan met elkaar of eventuele vergoedingen en verzekeringen. Indien gewenst kunt u samen een contract opstellen en ondertekenen.

Tip 5: Neem een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee indien men daar behoefte aan heeft. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG kunt u bij uw gemeente aanvragen en kost rond de dertig euro. Het is raadzaam om van tevoren een afspraak te maken met de vrager over de kosten van de VOG; wellicht kunt u deze delen?

Lees meer over de VOG op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/.

Vrijwilligersorganisaties die met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Lees meer bij www.gratisvog.nl

Tip 6: Een particuliere vrager op zoek naar een vrijwilliger via Goudvoorelkaar.nl voelt zich vaak kwetsbaar. Vragen is nooit gemakkelijk en een internet platform is voor velen een redelijk onbekende manier. Probeer rekening te houden met mogelijke gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld eerst een belafspraak te maken om alvast telefonisch kennis te maken. Of om het kennismakingsgesprek te laten begeleiden. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team Gouda of neem contact op met het VrijwilligersInformatiePunt Gouda

Tip 7: Houdt ons op de hoogte. Heeft u het gevoel dat een bepaalde persoon verkeerde intenties heeft? Neem contact met ons op, we helpen u altijd verder.

Goudvoorelkaar wenst u veel succes toe!

Tips voor vrijwilligers bij reageren op vrijwilligerswerk bij (vrijwilligers)organisaties

Tip 1 Kennismaken
Wanneer u via Goudvoorelkaar in contact bent gekomen met een organisatie is het verstandig een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken om te kijken of het klikt. Dat geeft u gelijk de kans om iets van de sfeer van de organisatie te proeven. Neem indien gewenst uw Curriculum Vitae (CV) mee.

Tip 2 Verwachtingen
Geef in het gesprek met de organisatie duidelijk aan wat de organisatie van u kan verwachten.

Tip 3 Beschikbaarheid
Hoeveel uur per week u beschikbaar bent en voor welke periode. Op deze manier voorkomt u verwarring.

Tip 4 Houdt ons op de hoogte
Ga je aan de slag bij een organisatie, laat het ons dan even weten. Pas ook uw gegevens aan via Mijn pagina.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.