Direct naar de inhoud van deze pagina

Tips (vrijwilligers)organisaties

Tip 1 Veilig internetten

Verander regelmatig uw wachtwoord, let er op dat u uitlogt wanneer u gebruikt maakt van een openbare computer en gebruik de laatste versie van een internetbrowser. Klik hier voor meer tips over veilig internetten.

Tip 2 Kennismaken
Wanneer u via Goudvoorelkaar in contact bent gekomen met een vrijwilliger is het verstandig een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken om te kijken of het klikt. Ook hier is het van belang bewust om te gaan met uw veiligheid.

Tip 3 Vaardigheden
In de vacature-omschrijving kunt u benoemen welke vaardigheden er van de vrijwilliger wordt verwacht. Dit kan eventueel ondersteund worden met bepaalde diploma`s. Denk bijvoorbeeld aan een BHV bij het runnen van een kantine. Bij ervarings-, sexe- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwen in een Blijf-huis).

Tip 4 Begeleiding en overleg
Maak allereerst een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek bij de organisatie. Dat geeft de vrijwilliger gelijk de kans om iets van de sfeer van de organisatie te proeven. Vraag de vrijwilliger om een CV mee te nemen of van te voren toe te sturen, zodat je dit indien gewenst, kunt controleren. Op Goudvoorelkaar kunt u ook het profiel van de vrijwilliger zien.

Tip 5 Contactpersoon
Biedt de vrijwilliger een vast contactpersoon aan voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast kunt u de vrijwilliger de mogelijkheid bieden geregeld te overleggen met andere vrijwilligers en (eventuele) beroepskrachten over het werk.

Tip 6 Tijdsduur
Stel in de vacature geen hoge eisen aan de uren per week die u van een vrijwilliger verwacht. Gelieve niet meer dan 20 uur per week. De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.

Tip 7 Houdt ons op de hoogte
Heeft u het gevoel dat een bepaalde persoon verkeerde intenties heeft? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder!

Tip 8 Tips voor een goede vacaturetekst

Op de website van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) Gouda kunt u meer tips vinden voor het opstellen van een goede vacaturetekst.

Tip 9 Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Neem een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee indien men daar behoefte aan heeft. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG kunt u bij uw gemeente aanvragen en kost rond de dertig euro. Het is raadzaam om van tevoren een afspraak te maken met de hulpvrager over de kosten van de VOG; wellicht kunt u deze delen?

Lees meer over de VOG op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/.

Vrijwilligersorganisaties die met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Lees meer bij www.gratisvog.nl


Goudvoorelkaar wenst u veel succes toe!